Математика

🔊🔊 Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває увагу, тренує свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети.
💬«Математика» у проєкті Інтелект України освітня галузь, яка має на меті:
📍 формування в учнів математичної компетентності в єдності взаємопов’язаних компонентів (знань, умінь і навичок, цінностей і ставлень);
📍 нших ключових компетентностей і наскрізних умінь;
📍 розвиток математичних здібностей, логічного мислення, креативності;
📍 здатність використовувати здобуті знання в повсякденному житті.
💬 Відповідно до мети й завдань математичної освітньої галузі визначено змістові лінії, якими оволодіває кожна дитина:
«Математика навколо мене»,
«Вивчаю математичні процеси та явища»,
«Критично оцінюю дані та власну математичну діяльність»,
«Досліджую навколишній світ засобами математики».
💬 На уроках математики реалізуються інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, SТЕM-освіти, раціонального читання, повного засвоєння навчальних одиниць, збагачення освітнього процесу. Цей проект дає комплекс знань, умінь, навичок для всебічного розвитку особистості.
❗ Основні правила проєкту:
☺️ дитина може бути успішною і має бути успішною у школі;
😃 дитині має бути цікаво на уроках;
🤓 дитині має бути комфортно в класі