science science,research,atom,technology,theory,scientific,knowledge,laboratory cc-by jr8r2s
Завантаження сторiнки
cobot-pattern-animation

Психологічна служба

Розділ створений для психологічної просвіти батьків і вчителів

До складу психологічної служби школи входить практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти.

Практичний психолог здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі освіти. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог.

Психологічна служба школи забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.


Завдання психологічної служби:


Мета діяльності психологічної служби:


У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу у системі освіти України


Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.

Працівники психологічної служби школи підпорядковуються керівнику (директору) закладу освіти і установи з усіх питань діяльності.


Тривалість робочого дня практичного психолога закладу освіти – 5 годин (2.5 години - практична діяльність, 2.5 години методично - організаційна робота).

Графік роботи: 9.00-14.00 (вівторок-п’ятниця).


Свою діяльність працівники психологічної служби здійснюють як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо).


Напрями діяльності працівників психологічної служби:


Практичний психолог закладу освіти здійснює:


Практичний психолог закладу освіти сприяє:


Практичний психолог має окремий кабінет для групової та індивідуальної роботи, що забезпечуються необхідними технічними засобами, канцелярським приладдям, навчально-методичними матеріалами тощо.

Працівники психологічної служби здійснюють індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент.

"5 хвилин з психологом" 03.05.2022 Допоможи ЗСУ, перебуваючи у безпеці.