Українська мова

🔊 Мова — унікальне явище культури, що є не тільки засобом спілкування, а й засвоєння, збереження й передачі знань, досвіду поколінь.
💬 У проєкті «Інтелект України» опанування змісту мовно-літературної галузі здійснюється через інтегрований предмет «Українська мова. Читання» (6 год/тиждень) та інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» (1 год/тиждень). На уроках мови і курсу «Я пізнаю світ» реалізуються інтерактивні освітні технології, технології критичного мислення, STEM-освіти, раціонального читання, повного засвоєння навчальних одиниць та збагачення освітнього процесу. Реалізуються такі ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ програми:👇👇👇🤓
 «Читаю»
 «Взаємодію усно»
 «Взаємодію письмово»
 «Досліджую мовні та мовленнєві явища»
 «Досліджую медіа»
‼️ Відповідно до принципів реалізації змістових ліній розроблено зошит з друкованою основою.Чітка СИСТЕМА ВПРАВ на засвоєння навчальних одиниць, закріплення їх та повторення сприяє глибокому усвідомленню, розвитку естетичного й емоційно-чуттєвого досвіду учнів☺🥰😘
💬 Значну роль у формуванні орфоепічних та орфографічних навичок відіграють вправи зі словниковими словами, презентації, тлумачний словничок, скоромовки, чистомовки, робота з прислів’ями.
💬 Збагаченню мовленнєвого запасу учнів сприяють ЗАВДАННЯ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ. Уроки урізноманітнені текстами народознавчого змісту та музичним супроводом.
💬 СИСТЕМА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ у «Великих перегонах» та конкурсах «Найрозумніший» дозволяє виявити рівень навченості кожного учня та корегувати їх, здійснювати чотириразове повторення за технологією «Повного засвоєння навчальних одиниць».
💬 ВПРАВИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОНАННЯ розроблені таким чином, що дозволяють учителеві здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до кожного учня.
Навчити дітей вчитися, працювати в команді, бути успішними в школі та дорослому житті і зрештою навчити радіти життю – ось що дає навчання у проєктному класі 👍👍👍
‼️ Отже, якщо Ви вважаєте, що Ваша дитина допитлива й розумна, має гнучке творче мислення, то проєкт «Інтелект України» саме для Вас!