Форми здобуття освіти, які може забезпечити Гімназія № 10 Новоград-Волинської міської ради Житомирської області з 01.09.2022 р.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII кожна особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Інституційна формаНормативна база
1. Очна (денна) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.1. Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України № 536 від 23.04.2019)
 
2.  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 08 вересня 2020 року    № 1115)

3. Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти  (наказ МОН України від 12.01.2016  № 8   в редакції наказів  № 955 від 10.07.2019№ 160 від 10.02.2021)
 
4. Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти (Лист МОН України №1/9-525 від 20.08.2019)
2. Дистанційна – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
3. Змішана форма – поєднання технологій очного та дистанційного навчання в певній циклічній послідовності
Індивідуальна форма
4. Сімейна (домашня) – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
5. Педагогічний патронаж– це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.
6. Екстернат – це форма отримання освіти, яка передбачає самостійне вивчення загальноосвітніх програм загальної середньої освіти з подальшою проміжною та державною (підсумковою) атестацією у загальноосвітньому закладі, що має державну акредитацію.